46 143 Geloofd sy die Here, my rots, # II Sam. 12 sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uitgebeitel is na die boustyl van ‘n paleis; 132 74 Psalmet 144:3 Albanian O Zot, çfarë është njeriu që ti të kujdesesh për të, ose biri i njeriut që ti ta përfillësh? 68 17 3 o HERE, wat is die mens dat U hom ken, die mensekind dat U op hom ag gee? Psalms 144:10 Afrikaans PWL Dit is Hy wat aan konings die oorwinning gee, wat Sy dienskneg Dawid bevry van die bose swaard. 73 D Sälm 144:5 Bavarian This psalm is also ascribed to David. Psalms Hoofstuk 144 - Bybel in Afrikaans taal . 55 47 137 126 16 40 27 Mission | 67 “Man is like to vanity: his days [are] as a shadow that passeth away.” Is vanity itself, in every age, … ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 144:15 Arabic: Smith & Van Dyke ‎طوبى للشعب الذي له كهذا. 23 129 PSALMS 144. Elke dag wil ek U loof,ek wil u Naam altyd prys. Psalm 146: The last five psalms stand out quite conspicuously in the Psalter. 107 104 Psalmet 144:4 Albanian Njeriu është si një frymë dhe ditët e tij janë si hija që kalon. 136 122 150. Mag ons kleinvee in hulle duisende aanteel. 106 (translation: Afrikaans 1953) 128 88 4 The Story of Psalm 144. He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield, in whom I take refuge, who subdues peoples under me. 2. 94 © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Mag ons beestrop 'n groot kalweroes lewer. 110 Gebed vir oorwinning 96 Contact | Disclaimer | ← Psalms 142 Psalms 144 → 1 'n Psalm van Dawid. 87 147 The blessedness of trusting God. 22 Moet tog nie 'n regsaak teen my begin nie,want niemand wat 29 111 Statement of Faith | 33 9 97 56 105 or the son of man, that thou makest account of him! 102 15 Welgeluksalig is die volk met wie dit so gaan; welgeluksalig is die volk wie se God die HERE is! 89 49 115 To the chief Musician for the sons of Korah, Maschil. 62 118 2 En gaan gaan nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef, is voor voor u aangesig regverdig regverdig nie. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Psalmet 144:5 Albanian Uli qiejtë e tu, o Zot, dhe zbrit, dhe ata do të nxjerrin tym. 72 wie se woorde en dade leuens en bedrog is. 38 11 109 LORD, what is man that You take notice of him? 4 Die mens is soos die nietigheid; sy dae is soos ‘n vlugtige skaduwee. 43 Verse 12. D Sälm 144:4 Bavarian 14 Psalms 144:1 Afrikaans PWL ’n Gedig van Dawid, met instrumentale musiek. 131 75 138 93 Afrikaans. 81 119 57 117 91 39 Psalm 146. Psalm 144:2 Also: Psalm 18:2, II Sam. Ek wil getuig van u magtige dade 'n Loflied van Dawid.Ek wil u lof verkondig,my God en Koning,ek wil u Naam altyd loof. 54 1 'n PSALM van Dawid. 148 18 48 Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) PSALMS 144:10 U wat aan konings die oorwinning gee, wat u kneg Dawid ontruk aan die gevaarlike swaard. PSALMS 144 U is my krag 1 Van Dawid. Each begins and ends with “Praise ye the LORD” (Hebrew Hallelujah), none contains petition or lament, none contains historical allusion to any large extent, and each strikes a distinct note of praise not found in the others.. That note (in Psalm 146), is a personal Psalm 144 is the 144th psalm of the Book of Psalms, beginning in English in the King James Version "Blessed be the LORD my strength which teacheth my hands to war, and my fingers to fight". 92 144 Blessed be the Lord my strength which teacheth my hands to war, and my fingers to fight: 2 My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me. Psalm 145: This psalm is known for several distinguishing marks: it is the last acrostic psalm, the last Davidic psalm, the only psalm to be called a praise psalm in the superscription, and the first of the six great praise psalms … 44 An obedient, walking-with-the-Lord Christian has little to fear. It is naturally divided into four parts. 133 77 PSALMS 144:11 Ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuens spreek en wie se regterhand 'n regterhand van bedrog is; Prayer for deliverance from evil men. Psalm 44. 108 69 12 ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 144:5 Arabic: Smith & Van Dyke يا رب طأطئ سمواتك وانزل المس الجبال فتدخن‎. They are like a breath; their days are like a fleeting shadow. 24 Psalms 144:12 Afrikaans PWL sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgroei in hulle jeug en ons dogters mag wees soos bruide wat ryklik versier is soos tempels, Psalmet 144:12 Albanian Bijtë tanë në rininë e tyre qofshin si një bimë e harlisur, dhe bijat tona qofshin si shtylla qosheje, të gdhendura mirë për të zbukuruar një pallat. 25 6 14 ons beeste gelaai mag wees; geen bres in ons mure en geen uittog daaruit, en geen geskreeu op ons pleine nie. 10 64 Geloofd sy God wat my in wank'le tyd 'n rotssteen is, my aangord tot die stryd; wat tot die kryg my hande toeberei, so goed is en 'n vestingwerk vir my; wat my die skans tot redding wil verstrek, by wie ek skuil, daar my sy skild oordek; wat in die stryd my altyd trou bewaak en nou my volk aan my gehoorsaam maak. 3 Lord, what is man, that thou takest knowledge of him! 80 3 First, God’s care for Israel in the past is described (verses 1-8). ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 144:3 Arabic: Smith & Van Dyke 101 Verses 12-15 … 85 10 U wat aan konings die oorwinning gee, wat u kneg Dawid ontruk aan die gevaarlike swaard. Psalms 144:4 Afrikaans PWL Die mens is soos wasem; sy dae soos ’n skaduwee wat verbygaan. Verses 1-11 may be words that David prayed before he fought Goliath. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 144; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. 144 Blessed be the Lord my strength which teacheth my hands to war, and my fingers to fight: 2 My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me. 123 144. Geseënd is יהוה, my Sterkte, wat my hande leer om oorlog te maak en my vingers om te veg; Psalmet 144:1 Albanian Bekuar qoftë Zoti, kështjella ime, që i mëson duart e mia për luftë dhe gishtërinjtë e mi për betejë. Gelukkig is die volk met wie dit so gaan. 121 58 There seem to be two different psalms here. En my siel weet dit alte goed. Gebed vir die oorwinning en 'n beeld van toekomstige seën. Geloofd sy die HERE, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer— 114 13 dat ons skure vol mag wees, wat allerhande soorte voorraad oplewer; ons kleinvee by duisende mag aanteel, by tien duisende vermeerder word op ons velde; Psalms 144:5 Afrikaans PWL Buig U hemele, יהוה en kom af; bestraf die berge en hulle sal rook! Psalms 144:15 Afrikaans PWL Gelukkig is die volk wat al hierdie dinge het; ja, gelukkig is die volk wie se God, יהוה is! 70 142 3 Lord, what is man, that thou takest knowledge of him! Psalm 140. bevry my, red my uit die geweldige waters. 140 Sit 'n wag voor my mond, Here! 26 52 Psalm 144:11 "Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand [is] a right hand of falsehood:" This is repeated from (Psalm 144:7); and is done to show the vehemence and importunity of the request, and the danger David was in. tot u eer wil ek sing met begeleiding van die lier. This is what some *Jewish Bible students think. -A Psalm of David. 149 6 Slinger bliksems en verstrooi hulle; stuur u pyle uit en verwar hulle! He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield, in whom I take … 90 ايامه مثل ظل عابر. Dit gaan goed met die volk wie se God die Here is. 100 2:23. 1. Geloofd sy die HERE, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer— Of David. 15 Wys my die pad wat ek moet loop 'n Psalm van Dawid.Hoor my gebed, Here,luister tog na my smeking.U is getrou en regverdig,antwoord my tog! 51 76 41 Psalms 139:14 - Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! 139 63 Mag ons nooit oorval en weggevoer word nie. 116 86 U weet wat ek moes deurmaak 'n Gedig van Dawid, na aanleiding van sy verblyf in die spelonk. 8 Oorsig van Psalms. 7 Strek uit die hoogte u hande uit; ruk my uit, en red my uit groot waters, uit die hand van vreemdes, 37 o HERE HERE , hoor hoor my gebed; luister luister tog na my smekinge; verhoor my in u trou, in u geregtigheid geregtigheid . Prys Hom, alle engele,prys Hom, alle hemelwesens! They applied to David and his people, and they are available to today’s believers also. 36 Here, wat is 'n mens dat U hom sou wil ken. 113 82 8 wie se mond leuens spreek en wie se regterhand ‘n regterhand van bedrog is. Gebruik met toestemming. Psalm 144 King James Version (KJV). 60 It is almost entirely a compilation of passages from other psalms - particularly Psalm 18:34, with Psalm 144:1; Psalm 18:2, Psalm 18:46, with Psalm 144:2; Psalm 18:9, with Psalm 144:5; Psalm 18:14, with Psalm 144:6; Psalm 18:16, with Psalm 144:7. - Blessed be the LORD, my Rock and my great strength, Who trains my hands for war And my fingers for battle; My [steadfast] lovingkindness and my fortress, My high tower and my rescuer, My shield and He in whom I take refuge, Who subdues my people under me. 98 45 2 my goedertierenheid en my bergvesting, my skans en my redder, my skild en die Een by wie ek skuil, wat my volk aan my onderwerp. 11 Ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuens spreek en wie se regterhand ‘n regterhand van bedrog is; 1 Prys Hom, son en maan,prys Hom, alle s 32 (Read Psalm 144:1-8) When men become eminent for things as to which they have had few advantages, they should be more deeply sensible that God has been their Teacher. Happy those to whom the Lord gives that noblest victory, conquest and dominion over their own spirits. 19 95 Praise be to the LORD my Rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. 42 59 The story of David and Goliath is in 1 Samuel chapter 17. 65 145 103 71 53 34 A psalm of national lament, this psalm expresses the sorrows of a godly people who are undergoing suffering. And his sense of it (see notes on Psalm 144:7). 'n Gebed. 144 5 130 Hoofstuk 144 ‘n Psalm van Dawid. Ek roep na die Here om hulp,ek smeek die Here om genade, ek stort my klag voor Hom uiten verte Psalms 144:3 Afrikaans PWL O יהוה, wat is die mens dat U kennis neem van hom, of die seun van die mens dat U aan hom dink? Sy Naam alleen is hoog verhewe Prys die Here!Prys die Here vanuit die hemele,prys Hom in die hoë hemel! Psalms 143:8 - Laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U. 124 Prayer for Rescue and Prosperity. 28 35 Praise be to the LORD my Rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. 2 146 This is repeated from Psalm 144:7; and is done to show the vehemency and importunity of the request, and the danger David was in, and his sense of it; See Gill on "Ps 144:7"; whose mouth speaketh vanity, and their right hand [is] a right hand of falsehood. Psalm 145 “The Lord is gracious” David’s [Psalm] of praise. 20 Ek wil tot u eer 'n nuwe lied sing, o God. 61 21 mag daar geen klaagkreet op ons pleine gehoor word nie. 'n Psalm van Dawid.Ek roep na U, Here, kom tog gou na my toe,luister tog na my, ek roep na U. Mag my gebed voor U wees soos 'n wierookoffer,die uitstrek van my hande s 84 Psalmet 144:15 Albanian Lum ai popull që është në gjendje të tillë, lum ai popull që ka për Perëndi Zotin. LORD, what are human beings that you care for them, mere mortals that you think of them? Psalm 144. Copyrights. 66 78 Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Jammer, die video kon nie laai nie.
2020 psalm 144 afrikaans